Skip to content High contrast mode

Featured programmes

Obniżenie opłaty za studia na wybranych kierunkach!
4 Sep 2017

Studenci cudzoziemcy, którzy zarekrutują się do 15 września na kierunki:
- Inżynieria Środowiska
- Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
- Przemysłowe Technologie Informatyczne
- Systemy Biotechniczne
zapłacą za studia jedynie 2300 PLN/rok.

Kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
4 Sep 2017

Studiuj Technologię Żywności i Żywienia Człowieka!

Kierunek Systemy Biotechniczne
4 Sep 2017

Rozwiązuj problemy w zakresie inżynierii rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego związanych z przetwórstwem, przechowalnictwem, aparaturą techniczną, współczesnymi systemami uprawy oraz wykorzystaniem szeroko rozumianej biotechnologii.

Information for ATEE candidates
4 May 2017

Dear ATEE candidates,

ATEE program is offered as the part of the prestigious Environmental Engineering Program
– with EUR-ACE® Label – accredited by Polish Universities of Technology Accreditation Committee and Polish Accreditation Committee.
ATEE is a broad technical programme with an eye for societal needs. The program is dedicated in particular to bachelor degree holders linked to environmental engineering, biotechnology, chemical and process engineering, civil engineering, mining, mechanical engineering and machine design, mechanics, mechatronics and power industry engineering. However, ATEE is available to all interested and driven applicants provided that their bachelor studies performance is accepted by
our professors.

Our Webpage - Strona Internetowa
2 May 2017

We kindly invite you to visit our International Relations Office wepage.
Zapraszamy do zapozania się z inormacjami opublikowanymi na stronie internatowej Działu Współpracy Międzynarodowej

Skuteczna rejestracja na studia
2 May 2017

Tutaj znajdziesz szczegółowe wskazówki dotyczące rejestracji.