Skip to content High contrast mode

BScARCHITEKTURA

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Civil Engineering and Architecture Poland, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN150.00 one-time
More information

po.opole.pl/..cja;kierunki;wb_architektura 

Programme structure

Uwaga: Na ten kierunek musisz zdać egzamin dodatkowy

Egzamin dodatkowy składa się z trzech zadań. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów.

I etap – rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne), II etap – rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne), III etap – rysunek atelierowy z natury (3 godziny lekcyjne).

Pierwszego dnia przeprowadzone są egzaminy z rysunku z wyobraźni oraz z rysunku z wyobraźni z elementami geometrii. Pozytywna opinia Komisji oceniającej kwalifikuje do III etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury. Otrzymanie ze wszystkich części egzaminu sumy punktów minimum 100 oznacza zdanie egzaminu.

Terminy i szczegóły, dotyczące egzaminu będą publikowane na www.po.opole.pl/rekrutacja w zakładce: Egzamin dodatkowy na architekturę.

Career opportunities

Ukończenie studiów architektonicznych umożliwia pracę ściśle w zawodzie architekta, ale również „poruszanie się” w wielu dziedzinach pokrewnych, jak: wnętrzarstwo, wystawiennictwo, scenografia teatralna i filmowa, różnego rodzaju prace w grafice wydawniczej i reklamowej.

Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz nadzorowania prac budowlanych, po zaliczeniu praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Architektów.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States