Skip to content High contrast mode

BScAUTOMATYKA I ROBOTYKA

Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time
Course code EA-SI

Programme structure

Studia trwają:

7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) 8 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Program studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów: ogólne, tj. zajęciami sportowymi, językami obcymi oraz przedmiotami humanistycznymi i ekonomicznymi. podstawowe o charakterze teoretycznym (matematykę, fizykę, elektrotechnikę, metrologię, informatykę) kierunkowe (zawodowe) o charakterze praktyczno-implementacyjnym (m.in. automatykę, robotykę, teorię i systemy sterowania, metody sztucznej inteligencji, techniki internetowe, metody przetwarzania sygnałów i obrazu, technikę mikroprocesorową oraz układy programowalne).

Studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, ze względu na atrakcyjny program, pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i niezbędnych umiejętności.

Career opportunities

Absolwent studiów I stopnia po podjęciu zatrudnienia jest przygotowany do:
projektowania, implementacji, jak również eksploatacji systemów sterowania szerokiej klasy procesów oraz przemysłowych linii technologicznych, w tym systemów napędowych, pomiarowo-diagnostycznych, SCADA i wielu innych, wykorzystujących również układy programowalne i mikrokontrolery. Absolwent może znaleźć również zatrudnienie w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, energetycznym, budowy maszyn, samochodowym, a także z powodzeniem podjąć pracę w przemyśle spożywczym, chemicznym i wielu innych. Absolwent rozumie potrzebę dalszego dokształcania się oraz posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi. Dodatkowo absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę w ramach II stopnia studiów kierunku automatyka i robotyka.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States