Skip to content High contrast mode

BScEKONOMIA

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Economy and Management Poland, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) .
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: mikro- i makroekonomia, zarządzanie, prawo, rachunkowość.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: analizę ekonomiczną, integrację gospodarczą w Europie, wprowadzenie do e-biznesu.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności: ekonomia i gospodarka finansowa (S i NS), ekonomia i przedsiębiorczość (S i NS).

Specjalność ekonomia i gospodarka finansowa obejmuje m.in. przedmioty: podstawy bankowości, rachunkowość menadżerską, podstawy finansów, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw

Specjalność ekonomia i przedsiębiorczość obejmuje m.in. przedmioty: marketing w teorii i praktyce, działalność gospodarczą w praktyce, techniki negocjacji i mediacji, zarządzanie projektami, przedsiębiorczość i gry biznesowe

Absolwenci kierunku ekonomia I stopnia wyposażeni są w podstawy wiedzy ekonomicznej, a także wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Program studiów umożliwia studentom pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami służącymi do badania i prognozowania procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Career opportunities

Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie.

W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Absolwenci naszych studiów z sukcesem znajdują zatrudnienie m.in.: w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach otoczenia biznesu. Zaproponowana ścieżka kształcenia umożliwia im również ukształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States