Skip to content High contrast mode

BScINŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) .

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, język obcy.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa, techniczne systemy zabezpieczeń, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i ochrony, psychologię i socjologię, niektóre przedmioty techniczne.

Specjalności: techniczne systemy bezpieczeństwa (S, NS), kultura i higiena pracy (S i NS).

Career opportunities

Dobrze wykształcony inżynier, znający problematykę zarządzania systemami bezpieczeństwa, będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent może objąć stanowiska związane z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States