Skip to content High contrast mode

BScINŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają: 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym)

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Program studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów: ogólne, tj. zajęcia sportowe, języki obce oraz przedmioty humanistyczne i ekonomiczne podstawowe o charakterze teoretycznym (matematykę, fizykę, elektrotechnikę, grafikę inżynierską, technologię informacyjną) kierunkowe (zawodowe) o charakterze praktyczno-implementacyjnym (m.in. podstawy robotyki, pomiary wielkości medycznych, anatomię człowieka, biomateriały, inżynierię rehabilitacyjną, techniki wytwarzania wyrobów medycznych, biomechanikę, metody wizualizacji i prezentacji danych, telemedycyne, protetykę, interfejsy mózg-komputer, aparaturę medyczną, inteligentne moduły sterowania)

Career opportunities

Absolwent studiów I stopnia może znaleźć prace na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania i tworzenia urządzeń wspomagających proces diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej oraz w fizjoterapii.

Ponadto jest przygotowany do pracy w: firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej, jednostkach służby zdrowia odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego, jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających organizmy żywe, przedstawicielstwach serwisowych aparatury medycznej oraz w firmach audytorskich w zakresie techniki medycznej, jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States