Skip to content High contrast mode

BScTECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają: 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: analiza matematyczna i algebra liniowa, metody probabilistyczne, informatyka, geometria i grafika inżynierska, fizyka;

Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.: wytwarzanie energii elektrycznej, układy konwersji energii, energetyka prosumencka (EP), systemy pomiarowe w EP, odnawialne źródła energii (OZE), audyt energetyczny, bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, automatyka zabezpieczeniowa, gospodarka elektroenergetyczna, przesyłanie energii elektrycznej, podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, systemy elektroenergetyczne, rynek energii, jakość energii elektrycznej, niezawodność w energetyce, zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce, prawo energetyczne, polityka energetyczna, rachunek ekonomiczny i zarządzanie energią, zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym, urządzenia elektryczne, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, współpraca OZE z systemem energetycznym, gospodarka skojarzona, wizualizacja i modelowanie procesów w elektroenergetyce, internetowy monitoring i wdrażanie innowacji technologii OZE, technologie nanomateriałowe, nowoczesne materiały w technologiach OZE, inżynieria wysokonapięciowa oraz ochrona przepięciowa i odgromowa

Career opportunities

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States