Skip to content High contrast mode

BScTURYSTYKA I REKREACJA

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Physical Education and Physiotherapy Poland, ul. Prószkowska 76, budynek 9, 45-758 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają: 6 semestrów w trybie stacjonarnym S (dziennym)

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
Absolwent posiada umiejętności pozwalające na planowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, m.in. przygotowanie oferty dla różnych grup, nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w co najmniej jednym języku obcym.
Specyfika studiów wymaga opanowania przez absolwenta wiedzy w kilku dziedzinach, w tym humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: etyka, historia architektury i sztuki, psychologia prawo, ekonomia, zarządzanie.

Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in. takie bloki przedmiotowe jak: podstawy turystyki i rekreacji, geografię turystyczną, krajoznawstwo obsługę ruchu turystycznego, podstawy marketingu, finanse przedsiębiorstw, turystykę aktywną.

Specjalności: dziennikarstwo podróżnicze, absolwent specjalności dziennikarstwo podróżnicze posiada umiejętności pozwalające na przygotowanie oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców. Jest przygotowany do umiejętnego gromadzenia i upubliczniania informacji z zakresu turystyki w środkach masowego przekazu, jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze turystyki; hotelarstwo i gastronomia, absolwent jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi; trener zdrowego trybu życia, absolwent posiada umiejętność planowania, organizowania i prowadzenia treningu zdrowotnego oraz zajęć relaksacyjnych dla osób w różnym wieku. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych w plenerze oraz w obiektach sportowo – rekreacyjnych.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych typu: nordic walking, pływanie, jazda konna, narciarstwo, żeglarstwo, survival, kajakarstwo itp.

Career opportunities

Brzmi kusząco i tak też wygląda w praktyce: absolwent ,,TiR-u” raczej nie ugrzęźnie w stosach papierów, ani też nie będzie w swojej pracy ziewał, chyba, że ze zmęczenia, przy ognisku wieńczącym spływ kajakowy gdzieś na Antypodach.
Kojarząca się wprost z tym kierunkiem organizacja podróży i opieka nad jej uczestnikami to jednak nie wszystko. To także edukacja zdrowotna i krajoznawcza, animacja czasu wolnego i pomoc w odnowie biologicznej i psychicznej społeczeństwa.
To przygoda, za którą będą Ci płacić!

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States