Skip to content High contrast mode

BScZARZĄDZANIE

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Economy and Management Poland, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) .

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, mikroekonomia, prawo finanse.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy marketingu i badania marketingowe rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa.

Bogata oferta przedmiotów obieralnych przygotowana przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania czyni kierunek bardzo atrakcyjnym dla studentów, którzy chcą samodzielnie decydować o profilu kształcenia.

Grupa treści obieralnych obejmuje m.in.: innowacje w biznesie, zarządzanie małą firmą, metody i techniki zarządcze, komunikację w zespole, podstawy e-handlu.

Career opportunities

To właśnie spośród absolwentów zarządzania rekrutuje się pracowników na stanowiska menedżerskie w różnych organizacjach, bez względu na ich formę własności, czy też status organizacyjno-prawny. W świetle dynamicznych zmian, jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce rynkowej, każda firma wymaga sprawnego i skutecznego zarządzania.

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Poznają szczegółowo zagadnienia związane z zasadami rządzącymi współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno-kapitałowym, finansami przedsiębiorstwa oraz społecznymi problemami zarządzania organizacją.

Zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje uzupełniają szeroką gamą przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in.: zastosowania technologii informatycznych w nowoczesnych organizacjach, marketingu w handlu i usługach, handlu i inwestycji zagranicznych, e-biznesu, socjologii i psychologii zarządzania czy ergonomii.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States