Skip to content High contrast mode

BScZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) .

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka ze statystyką, mikro- i makroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe oraz prawo gospodarcze.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistykę w przedsiębiorstwie, procesy i techniki produkcyjne, zastosowania informatyki w inżynierii produkcji.

Specjalności:
inżynieria procesów i systemów przemysłowych (S, NS),
inżynieria zarządzania (S, NS).

Career opportunities

Inżynier zarządzania i inżynierii produkcji jest na rynku pracy niezwykle konkurencyjny. Jego atutem jest bowiem wszechstronność – wiedzę techniczną potrafi świetnie łączyć z umiejętnościami marketingowymi, jest więc inżynierem i menedżerem w jednej osobie.

Dla pracodawcy, któremu zależy na dostosowaniu do kształtu i wymogów współczesnego rynku – zatrudnienie jednego specjalisty w podwójnej roli jest na ogół korzystne, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w przedsiębiorstwach wszystkich branż, przy projektowaniu i nadzorowaniu systemów produkcyjnych. Doskonale sprawdzą się także w zakresie transferu technologii i innowacyjności lub też we własnej działalności gospodarczej.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States