Skip to content High contrast mode

BScBUDOWNICTWO

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Civil Engineering and Architecture Poland, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 8 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, mechanika teoretyczna.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli, mechanikę gruntów i fundamentowanie, fizykę budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, technologię i organizację robót budowlanych.

Wydział jest przygotowany do prowadzenia studiów stacjonarnych w języku angielskim. Obecnie na kierunku budownictwo zajęcia w języku angielskim prowadzone są dla studentów obcokrajowców przebywających na naszej uczelni w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+. Spora grupa studentów kierunku budownictwo co roku realizuje jeden semestr, a nawet rok studiów na jednej ze 150 uczelni partnerskich za granicą w ramach programu wymiany stypendialnej Erasmus+.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States