Skip to content High contrast mode

BScMECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Mechanical Engineering Poland, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 8 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka i mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak: konstrukcję i eksploatację maszyn, grafikę inżynierską, naukę o materiałach i inżynierię wytwarzania, termodynamikę techniczną, automatykę i robotykę oraz metrologię i systemy pomiarowe.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now! Winter semester 2017/18
Application deadline
Sep 15, 2017 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States