Skip to content High contrast mode

BScEKONOMIA

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Economy and Management Poland, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: mikro- i makroekonomia, zarządzanie, prawo, rachunkowość.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: analizę ekonomiczną, integrację gospodarczą w Europie, wprowadzenie do e-biznesu.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności: ekonomia i gospodarka finansowa (S i NS), ekonomia i przedsiębiorczość (S i NS).

Specjalność ekonomia i gospodarka finansowa obejmuje m.in. przedmioty: podstawy bankowości, rachunkowość menadżerską, podstawy finansów, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw

Specjalność ekonomia i przedsiębiorczość obejmuje m.in. przedmioty: marketing w teorii i praktyce, działalność gospodarczą w praktyce, techniki negocjacji i mediacji, zarządzanie projektami, przedsiębiorczość i gry biznesowe

Absolwenci kierunku ekonomia I stopnia wyposażeni są w podstawy wiedzy ekonomicznej, a także wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Program studiów umożliwia studentom pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami służącymi do badania i prognozowania procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States