Skip to content High contrast mode

BScTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 8 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, chemia, fizyka, biochemia, ekologia i ochrona środowiska.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: chemię i mikrobiologię żywności, bezpieczeństwo produkcji żywności, maszynoznawstwo i technologię ogólną żywności, inżynierię procesową, utrwalanie i przechowalnictwo żywności, dietetykę, zarządzanie i logistykę w przedsiębiorstwie żywnościowym.

Specjalności:
jakość i bezpieczeństwo żywności (S, NS),
technologia inżynierii produkcji żywności (S, NS).

Na ten kierunek wskazane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia
dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now! Winter semester 2017/18
Application deadline
Sep 15, 2017 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States