Skip to content High contrast mode

BScTRANSPORT

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Mechanical Engineering Poland, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 8 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na różnych kierunkach studiów technicznych drugiego stopnia (magisterskich).

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, chemia, fizyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, mechanika płynów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak: mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów, maszynoznawstwo, materiały konstrukcyjne w transporcie, termodynamikę, elektrotechnikę i elektronikę, geometrię wykreślną i grafikę inżynierską, automatykę i robotykę, ochronę środowiska w transporcie, podstawy inżynierii ruchu, zarządzanie i logistykę w transporcie, transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States