Skip to content High contrast mode

BScWYCHOWANIE FIZYCZNE

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Physical Education and Physiotherapy Poland, ul. Prószkowska 76, budynek 9, 45-758 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają: 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do prowadzenia zajęć korekcyjnych i rekreacyjno -sportowych z dziećmi młodszymi, w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki dzieci. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych: instruktora sportu i rekreacji ruchowej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Kierunek studiów wychowanie fizyczne należy do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Kierunek studiów na I stopniu kształcenia posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States