Skip to content High contrast mode

BScPRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Technical Systems Engineering Poland, ul. Kozielska 16, Kędzierzyn-Koźle
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time
Course code EA-SI

Programme structure

Studia trwają:
8 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym)
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem

W trakcie studiów realizowane są przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak: podstawy programowania, systemy operacyjne, grafika komputerowa, technika mikroprocesorowa, przemysłowe bazy danych, metody sztucznej inteligencji, technologie internetowe i mobilne.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak: materiałoznawstwo, maszynoznawstwo, technologia i urządzenia przemysłowe, elektrotechnika i elektronika dla informatyków, grafika inżynierska, inżynieria jakości.

Studenci od III semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej

Career opportunities

Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń, w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych, w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States