Skip to content High contrast mode

BScSYSTEMY BIOTECHNICZNE

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Technical Systems Engineering Poland, ul. Kozielska 16, Kędzierzyn-Koźle
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time
Course code EA-SI

Programme structure

Studia trwają: 8 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym)
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem

W trakcie studiów realizowane są przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, inżynieria jakości.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak: technologie informacyjne; maszynoznawstwo; rolnicze surowce energetyczne; współczesne systemy uprawy; biomechanikę gleby; botanikę rolniczą; podstawy przechowalnictwa; przetwórstwo warzyw i owoców; urządzenia, aparatura i biotechnologie w przemyśle rolno-spożywczym; mikrobiologię techniczną; podstawy biotechnologii i hodowli roślin.

Studenci od IV semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.

Career opportunities

Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, potrafi projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Posiada kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych; w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,; w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin; w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych; w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.

Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States