Skip to content High contrast mode

Interesujące kierunki

Obniżenie opłaty za studia na wybranych kierunkach!
2017-09-04

Studenci cudzoziemcy, którzy zarekrutują się do 15 września na kierunki:
- Inżynieria Środowiska
- Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
- Przemysłowe Technologie Informatyczne
- Systemy Biotechniczne
zapłacą za studia jedynie 2300 PLN/rok.

Kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
2017-09-04

Studiuj Technologię Żywności i Żywienia Człowieka!

Kierunek Systemy Biotechniczne
2017-09-04

Rozwiązuj problemy w zakresie inżynierii rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego związanych z przetwórstwem, przechowalnictwem, aparaturą techniczną, współczesnymi systemami uprawy oraz wykorzystaniem szeroko rozumianej biotechnologii.

Information for ATEE candidates
2017-05-04

Dear ATEE candidates,

ATEE program is offered as the part of the prestigious Environmental Engineering Program
– with EUR-ACE® Label – accredited by Polish Universities of Technology Accreditation Committee and Polish Accreditation Committee.
ATEE is a broad technical programme with an eye for societal needs. The program is dedicated in particular to bachelor degree holders linked to environmental engineering, biotechnology, chemical and process engineering, civil engineering, mining, mechanical engineering and machine design, mechanics, mechatronics and power industry engineering. However, ATEE is available to all interested and driven applicants provided that their bachelor studies performance is accepted by
our professors.

Our Webpage - Strona Internetowa
2017-05-02

We kindly invite you to visit our International Relations Office wepage.
Zapraszamy do zapozania się z inormacjami opublikowanymi na stronie internatowej Działu Współpracy Międzynarodowej

Skuteczna rejestracja na studia
2017-05-02

Tutaj znajdziesz szczegółowe wskazówki dotyczące rejestracji.