Skip to content High contrast mode

BScINŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Politechnika Opolska
Polska, Opole
Wydział Mechaniczny Polska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Czesne 2 300,00 zł za semestr

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Opłata rekrutacyjna 85,00 zł jeden raz

Struktura kierunku

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, grafika inżynierska, podstawy biotechnologii i biotechniki, technologie informacyjne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, biologia środowiska z podstawami ekologii.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak: ochronę powietrza, gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami, sieci i instalacje sanitarne, restrukturyzację obszarów zdewastowanych, systemy informacji przestrzennej, mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Absolwent nabywa prawo do ubiegania się o specjalnościowe uprawnienia zawodowe, m.in. w zakresie instalacji i sieci sanitarnych oraz konstrukcyjno-budowlane i technologiczno-organizacyjne budowy.

Możliwości zatrudnienia

Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności – w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka.

Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 cze 2018
Termin końcowy zgłoszenia
17 lip 2018 23:59
UTC time
Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 sie 2018
Termin końcowy zgłoszenia
29 wrz 2018 23:59
UTC time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone