Skip to content High contrast mode

BScMECHATRONIKA

Politechnika Opolska Polska, Opole
Wydział Mechaniczny Polska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Czesne 2 000,00 € za rok

Opłata za studia może zostać obniżona decyzją Rektora na podstawie podania kandydata

Opłata rekrutacyjna 85,00 zł jeden raz
Zgłoś się już dziś! Jesień 2017
Początek przyjmowania zgłoszeń
2017-05-30
Termin końcowy zgłoszenia
2017-09-05 23:59 (GMT)
Rozpoczęcie studiów
2017-10-01