Skip to content High contrast mode

MaMECHATRONIKA

Politechnika Opolska Polska, Opole
Wydział Mechaniczny Polska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Czesne 2 000,00 € za rok

Opłata za studia może zostać obniżona decyzją Rektora na podstawie podania kandydata

Opłata rekrutacyjna 85,00 zł jeden raz
Zgłoś się już dziś! Wiosna 2018
Początek przyjmowania zgłoszeń
2018-01-09
Termin końcowy zgłoszenia
2018-03-12 23:59 (GMT)