Skip to content High contrast mode

BScPRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Politechnika Opolska
Polska, Opole
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Polska, ul. Kozielska 16, Kędzierzyn-Koźle
Czesne 2 300,00 zł za semestr

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Opłata rekrutacyjna 85,00 zł jeden raz
Kod kursu EA-SI

Struktura kierunku

Studia trwają:
8 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym)
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem

W trakcie studiów realizowane są przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak: podstawy programowania, systemy operacyjne, grafika komputerowa, technika mikroprocesorowa, przemysłowe bazy danych, metody sztucznej inteligencji, technologie internetowe i mobilne.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak: materiałoznawstwo, maszynoznawstwo, technologia i urządzenia przemysłowe, elektrotechnika i elektronika dla informatyków, grafika inżynierska, inżynieria jakości.

Studenci od III semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej

Możliwości zatrudnienia

Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń, w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych, w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 cze 2018
Termin końcowy zgłoszenia
17 lip 2018 23:59
UTC time
Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 sie 2018
Termin końcowy zgłoszenia
29 wrz 2018 23:59
UTC time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone