Skip to content High contrast mode

BScSYSTEMY BIOTECHNICZNE

Politechnika Opolska
Polska, Opole
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Polska, ul. Kozielska 16, Kędzierzyn-Koźle
Czesne 2 300,00 zł za semestr

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Opłata rekrutacyjna 85,00 zł jeden raz
Kod kursu EA-SI

Struktura kierunku

Studia trwają: 8 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym)
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem

W trakcie studiów realizowane są przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, inżynieria jakości.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak: technologie informacyjne; maszynoznawstwo; rolnicze surowce energetyczne; współczesne systemy uprawy; biomechanikę gleby; botanikę rolniczą; podstawy przechowalnictwa; przetwórstwo warzyw i owoców; urządzenia, aparatura i biotechnologie w przemyśle rolno-spożywczym; mikrobiologię techniczną; podstawy biotechnologii i hodowli roślin.

Studenci od IV semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, potrafi projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Posiada kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych; w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,; w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin; w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych; w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.

Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 cze 2018
Termin końcowy zgłoszenia
17 lip 2018 23:59
UTC time
Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 sie 2018
Termin końcowy zgłoszenia
29 wrz 2018 23:59
UTC time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone