Skip to content High contrast mode

Rozwiązuj problemy w zakresie inżynierii rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego związanych z przetwórstwem, przechowalnictwem, aparaturą techniczną, współczesnymi systemami uprawy oraz wykorzystaniem szeroko rozumianej biotechnologii.


2017-09-04